Statistički izvještaji

U Minimaxu je moguće pripremiti temeljne knjigovodstvene izvještaje. Statistički izvještaji namijenjeni su pregledavanju poslovanja tijekom godine. Možemo pripremiti bilancu stanja ili prikaz poslovnog rezultata.