Pregled PDF dokumenata u programu

Na ispisima koji se pripremaju u programu s ovom je verzijom omogućen odabir veličine prikaza PDF dokumenta.

U ovoj uputi