Izlazni računi - kako početi

Izlazni računi namijenjeni su fakturiranju pruženih usluga, isporučene robe ili materijala poreznim obveznicima i krajnjim potrošačima.

Prilikom izdavanja računa program samostalno pripremi knjiženja - temeljnicu u dvojnom knjigovodstvu i zapis u evidenciji PDV-a.

Postavke prije unosa izlaznog računa

1. Unesemo artikle preko izbornika Šifrarnici > Artikli

  • Artikle u Minimax unosimo pomoću excel tablice (pogledaj uputu Uvoz artikla)
  • Artikl možemo unijeti prilikom unosa izlaznog računa. Klikom na znak + dodajemo novi artikl u šifrarnik.

2. Unesemo stranke preko izbornika Šifrarnici > Stranke 

  • Stranke uvezemo iz javne baze ili iz drugih aplikacija  (pogledaj uputu Uvoz šifrarnika stranaka
  • Stranku unesemo prilikom unosa izlaznog računa klikom na znak +.

3. Uredimo postavke ispisa izlaznog računa. (pogledaj uputu Postavke ispisa)  

U izlaznim računima možemo:

Izlazne račune unosimo preko izbornika Poslovanje > Izlazni računi.

Kako će se neki račun knjižiti određuju:

1. Postavke pojedinog artikla.

  • konto prihoda i

  • način upisa u poreznu evidenciju (odabrana opća, snižena ili niža stopa PDV-a, neoporezivo, oslobođeno).

2. Postavke u šifrarniku Automatska konta. 

  • tu su određena konta za knjiženje potraživanja od domaćih, EU ili inozemnih dobavljača. Prilikom potvrde računa program automatski odabere konto knjiženja prema državi koju je korisnik odabrao u šifrarniku,
  • tu je određen i konto za knjiženje PDV-a (prema stopi određenoj na artiklu)

Više o šifrarniku Automatska konta

Osnovne mogućnosti


U ovoj uputi