Kako mogu provjeriti je li gotovinski račun fiskaliziran?

Jesu li gotovinski računi uspješno fiskalizirani, možemo provjeriti unutar izbornika izlaznih računa.

1. U izborniku Poslovanje > Izlazni računi.

2. Kliknemo na Gotovinski računi.

3. Fiskaliziran račun treba imati oznaku ZKI ili JIR broja.

4. Ako te oznake nema, na popisu računa kvačicom označimo račun koji želimo fiskalno potvrditi i kliknemo Fiskalno potvrdi račun.


Za masovno provjeravanje i fiskaliziranje računa odaberite Nepredna pretraga.

Odaberite kvačicu u polju Prikaži samo fiskalno nepotvrđene račune. S klikom na Nađi prikazat će se svi nefiskalizirani računi.


Odjednom možete odabrati sve račune i fiskalno ih potvrditi s klikom na Fiskalno potvrdi račun.

U ovoj uputi