Kako mogu provjeriti je li gotovinski račun fiskaliziran?

Jesu li gotovinski računi uspješno fiskalizirani, možemo provjeriti unutar izbornika izlaznih računa.

1. U izborniku Poslovanje > Izlazni računi.

2. Kliknemo na Gotovinski računi.

3. Fiskaliziran račun treba imati oznaku ZKI ili JIR broja.

4. Ako te oznake nema, na popisu računa kvačicom označimo račun/e koji želimo fiskalno potvrditi i kliknemo Fiskalno potvrdi račun.


U ovoj uputi