Promjena načina zaprimanja računa za Minimax licencu

Ako želite promijeniti način zaprimanja računa za Minimax licencu, na postavkama pretplatnika moguće je urediti podatke za plaćanje.

Klikom na ikonu čovječuljka pa naziv pretplatnika te klikom na Uredi u dijelu Podaci za plaćanje moguće je promijeniti postavke za primanje računa za mjesečnu licencu za Minimax.

U dijelu Način primanja računa iz padajućeg izbornika moguće je odabrati primanje e-računa preko FINE ili Moj eRačun te slanje računa poštom.

Također je moguće upisati / urediti podatak o bankovnom računu. U polju BIC automatski će se predložiti SWIFT banke nakon upisanog broja računa.

U ovoj uputi