Mobilna aplikacija

Kao korisnici Minimax programa podacima poslovanja možemo pristupati i preko mobilne aplikacije na pametnim telefonima i tabletima.

Pomoću mobilne aplikacije možemo pregledavati poslovanje, poslovne partnere i slikati ulazne račune.

Uvjeti za upotrebu mobilne aplikacije

 1. Uvjet za korištenje mobilne aplikacije je da imamo uređaj (telefon ili tablet) koja podržava operacijski sistem:
  • Android 4.4. ili noviji.
  • Ios 9.0 ili noviji.
 2. Internet veza.
 3. Mobilnu aplikaciju možemo koristiti samo ako smo korisnici Minimax programa. Ako nismo korisnici programa, možemo se registrirati kao korisnik nakon čega je potrebno obavijestiti administratora organizacije da nam pošalje poziv za korištenje.

Uključenje i postavljanje mobilne aplikacije

 1. Na ulaznoj stranici gdje imamo popis svih organizacija nalazi se stupac „Mobilna aplikacija“ gdje kod pojedinačnih organizacija možemo omogućiti pristup već dodanim korisnicima.

 2. Klikom na ikonu za mobilni uređaj program ponudi korisnike kojima je moguće dodijeliti pristup.
 3. Korisniku omogućimo pristup tako da mu na prikazanom popisu dodamo kvačicu.
 4. Potvrdimo unos.
 5. Aplikaciju postavimo pomoću prijenosa iz Google trgovine u slučaju Android operacijskog sustava ili iz Apple trgovine u slučaju IOS operacijskog sustava. Aplikacija se zove Minimax Accounting.

Što omogućuje mobilna aplikacija?

 1. Pregled poslovanja – možemo pregledavati osnovne podatke poslovanja organizacije kao što su stanje računa, najveći kupci/dobavljači, najveći dužnici/vjerovnici, prihodi/rashodi…
 2. Slikanje ulaznih računa – ulazni račun slikamo mobilnim telefonom i spremimo, slika se prenese u Pretinac za dokumente (račun ostane tako u predlošku u mobilnoj aplikaciji, sve dok u Minimaxu uneseni račun nije proknjižen. Nakon toga se u aplikaciji prikažu i svi ostali podaci koje račun sadrži.
 3. Unos i pregledavanje stranaka – unosimo nove stranke i pregledavamo postojeće. Osnovne podatke pojedine stranke možemo jednostavno proslijediti preko mobilnog telefona.
U ovoj uputi