Automatska izrada predloška računa za predujam iz knjiženja na izvatku

Na bankovnom izvatku knjižimo primljeno plaćanje po predračunu za koje je potrebno izdati račun za predujam.

Minimax omogućuje izradu predloška računa za predujam na temelju podataka o uplati na bankovnom izvatku.

  1. Odaberemo stranku u polju Primatelj/Nalogodavatelj.
  2. Odaberemo konto predujma.
  3. Unesemo iznos uplate.
  4. Kliknemo Spremi red.
  5. Potvrdimo bankovni izvadak (na kraju uređivanja cijelog bankovnog izvatka).
  6. Na potvrđenom bankovnom izvatku kliknemo na ikonu na početku reda izvoda.
  7. Otvori se predložak računa za predujam za odabranog kupca.
  8. Odaberemo odgovarajući artikl za uplatu po predujmu s obzirom na stopu PDV-a i unesemo iznos uplate. Primjer računa za predujam.
  9. Račun spremimo tj. potvrdimo.

Napomena: Otkazivanje bankovnog izvatka ne utječe na otkazivanje računa.

U ovoj uputi