Statistika – pregled poslovanja s grafikonima

Na ulaznoj stranici gdje imamo popis svih organizacija odaberemo Statistika.

Kartica Statistika koristan je alat za pregled pokazatelja za računovodstvene servise.


Preko kartice statistika možemo pregledavati podatke kao što su:

  • Broj svih organizacija.
  • Broj knjiženja po organizacijama.
  • Broj knjiženja po korisnicima.
  • Obračuni koji nedostaju.
  • Organizacije po poslovnim godinama.
  • Organizacije po vrstama.

Broj svih organizacija

Program ispiše broj svih organizacija i podijeli ih na:

  • Vlastite (organizacije koje smo sami otvorili).
  • Povezane (pristup vanjskim organizacijama).
  • Sve organizacije.

Broj knjiženja po organizacijama

Pregled broja knjiženja po organizacijama – brojčano i s grafikonom.

Podatke možemo pregledavati za posljednjih 30 dana ili posljednjih 12 mjeseci.

Broj knjiženja po korisnicima

Pregled broja knjiženja po korisnicima – brojčano i s grafikonom.

Podatke možemo pregledavati za posljednjih 30 dana ili posljednjih 12 mjeseci.

Obračuni koji nedostaju

Program prema postavkama koje imamo upozori na broj obračuna koji nedostaju.

Obavještava nas za područje plaća i PDV-a.

Organizacije po poslovnim godinama

Program nas upozori koliko organizacija imamo po poslovnim godinama.

Ako postavimo pokazivač na red grafikona prikaže nam se broj organizacija u određenoj poslovnoj godini.

Organizacije po vrstama

Pomoću grafikona prikazana je organizacija prema vrsti organizacije: tvrtka (RIF/RRiF), obrtnik (RIF/RRiF), neprofitna organizacija.

Ako postavimo pokazivač miša na grafikon, onda nam se pokaže koliko imamo navedenih vrsta organizacije.

U ovoj uputi