Izlazni računi - tip artikla na pregledu po artiklima

U modulu Izlazni računi na pregledu po artiklima dodano je polje Tip artikla za dodatno filtriranje pregleda po artiklima.

U padajućem izborniku moguće je odabrati tipove artikala kao i na postavkama artikla u šifrarniku - roba, usluga, materijal, proizvod, poluproizvod, predujmovi i predujam za usluge.


Više o pregledima u modulu izlaznih računa pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi