Podešavanja prava korisnika za API vezu

Da bi API veza funkcionirala, neophodno je da se korisniku (pretplatnika ili organizacije) dozvole prava za API povezivanje.

Ta prava određuje i uređuje Administrator pretplatnika.
 

Na početnoj stranici izaberemo Pretplatnik, zatim kliknemo na Korisnici.

 

 

Pored odgovarajućeg korisnika kliknemo na Organizacije > potom pored organizacije kojoj želimo omogućiti API izaberemo Prava.

Zatim kliknemo na Uredi i izaberemo koja API prava treba imati taj korisnik u ovoj organizaciji.

U ovoj uputi