Cjenici - prikaz cijene s popustom

Na unosu cjenika (i nabavnog i prodajnog) dodali smo prikaz konačne cijene koja se automatski izračuna nakon unesenog popusta. Podatak je informativan i polje s konačnom cijenom nije moguće uređivati.

Kod formiranja računa za stranku s definiranim cjenikom, na retku artikla, uz cijenu će se predložiti i popust ako je unesen na cjeniku.

Više o unosu cjenika pročitajte OVDJE.

U ovoj uputi