Postavke ispisa - plaće - isplatna lista

Postavke za ispis isplatne liste uređujemo:

 • u izborniku Postavke organizacije > Ispisi
 • ili 1. koraku obračuna plaće

Uređivanje isplatne liste u izborniku Postavke organizacije > Ispisi

 1. Odaberemo gumb Postavke organizacije .
 2. Kliknemo na Ispisi.
 3. Program otvori preglednik ispis na kojem odaberemo ispis Plaće - isplatna lista.

U postavkama ispisa Plaće - isplatna lista uređujemo:

 • Opće postavke
 • Adresa
 • Dodatni ispisi/klauzule
 • Potpis
 • Terminologija i prijevodi
 • Ostale postavke

O uređivanju standardnih postavki ispisa možete pročitati u Općim postavkama ispisa.

Ostale postavke

Program Minimax nudi mogućnost da postavimo ostale postavke za ispis isplatne liste. Pojedine postavke uključimo tako da označimo kvadratić pored postavki:

Ispis web adrese Minimax - na dnu isplatne liste ispiše se web adresa www.saop.hr/minimax 

Svaku unesenu promjenu na ispisu možemo pregledati klikom na gumb Osvježi.

Ako promijenimo postavke ispisa isplatne liste, promjena će biti vidljiva na novim dokumentima.

Ako želimo da se promjena vidi i na potvrđenim dokumentima, moramo otkazati izdavanje tog dokumenta i ponovno ga ispostaviti. Prilikom ispisa program će poštivati nove postavke ispisa.

Uređivanje ispisa isplatne liste direktno u dokumentu

Postavke ispisa isplatne liste uređujemo klikom na karticu Pretpregled na 1. koraku obračuna plaće.

 • u izborniku Plaće > Obračun plaće klikom na Novo

Uređujemo postojeće postavke, ili klikom na Novi ispis pripremimo novi ispis isplatne liste.

U ovoj uputi