Knjiženje kompenzacija

Dvojne kompenzacije najjednostavnije možemo napraviti u Otvorenim stavkama prilikom čega se automatski pripremi i temeljnica koja kompenzaciju proknjiži u glavnu knjigu, a stavke se zatvore i izbrišu se nalozi za plaćanje za zatvorene iznose.

Uputa se odnosi na ručno knjiženje kompenzacije.

 1. Iz izbornika odaberemo Knjigovodstvo > Glavna knjiga.
 2. Kliknemo na Novo.
 3. Vrsta temeljnice: odaberemo BK-Kompenzacija
 4. Unesemo Datum temeljnice.
 5. Unesemo Opis – kompenzacija broj ... (gdje ... označuje broj kompenzacije koja je bila potvrđena).

Zatim dodajemo knjiženja:

 1. Unesemo Datum računa.
 2. Unesemo Opis.
 3. Iz padajućeg izbornika odaberemo konto i stranku.
 4. Unesemo iznos kompenzacije na suprotnu stranu od kompenziranih knjiženja (u slučaju konta 1200 unesete iznos na potražnu, a u slučaju konta 2200 na dugovnu stranu).  Kada unesemo iznos koji želimo zatvoriti, otvorit će nam se mogućnost "Zatvaranje stvaki" gdje možemo odabrati račune koje želimo zatvoriti s upisanim iznosom.
 5. Kliknemo Spremi knjiženje.
 6. Na opisani način unesemo sva potraživanja i obveze za kompenzaciju. Temeljnica mora biti usklađena da ju možemo potvrditi zato se uvijek kompenzira isti iznos potraživanja i obaveza.

Ručno zatvaranje stavaka:

 1. Iz izbornika odaberemo Poslovanje > Otvorene stavke.
 2. Kliknemo na Stranku.
 3. Odaberemo stavku klikom na Datum valute i zatvorimo stavke.

ili

 1. Kada potvrdimo temeljnicu, prikazat će se mogućnost Zatvaranje.
 2. Klikom na Zatvaranje prikazat će se svi otvoreni računi koje onda možemo zatvoriti klikom na Zatvori.

Ručno brisanje pripremljenih platnih naloga:

 1. Iz izbornika odaberemo Banka > Nalozi za plaćanje.
 2. Kliknemo na Nalog za plaćanje kojim bismo platili račun koji je u cijelosti zatvoren kompenzacijom.
 3. Kliknemo Briši.
 4. Ukoliko je račun samo djelomično zatvoren kompenzacijom, kliknemo Uredi i popravimo iznos.

Višestruke kompenzacije moguće je unijeti ručnim unosom temeljnice i knjiženja u Glavnoj knjizi klikom na Novo.

U ovoj uputi