Order (Narudžbe)

Uputa se odnosi na prijenos podataka narudžbi preko API sučelja.

Općenita uputaPrimljene narudžbe
Izdane narudžbe
API dokumentacija:https://moj.Minimax.si/SI/API/Home/ModuleDetails/Order
Kratak opis:Moguć je prijenos narudžbi.
Moguće je dodavanje i mijenjanje narudžbi.
Moguće je brisanje narudžbi.
Moguće je potvrđivanje narudžbi, ispis narudžbi i kopiranje narudžbi u izlazni račun.


Order - podaci narudžbe

Order

Podatak

Opis

ReceivedIssued

Podatak označava je li narudžba primljena ili izdana. Obvezan podatak.

 Odabir iz:

  • I – izdana narudžba.
  • P – primljena narudžba.

Year

Godina narudžbe - samo za prijenos.

Number

Broj narudžbe - samo za prijenos.

Date

Datum narudžbe - obvezan podatak.

DueDate

Datum dospijeća.

Customer

Stranka - obvezan podatak.

Unese se ID stranke – stranko odaberemo iz šifrarnika stranki, koji ispišemo putem metode GetCustomers.

CustomerName

Naziv stranke.

CustomerAddress

Adresa stranke.

CustomerPostalCode

Poštanski broj stranke.

CustomerCity

Pošta stranke.

CustomerCounty

Država stranke.

Unese se ID države – državu odaberemo iz šifrarnika države, koji ispišemo putem metode GetCountries.

CustomerCountryName

Naziv države, koji unesemo, ako država stranke nije domaća država. Taj naziv države prikazuje se na ispisima, gdje se ispisuje adresa stranke.

Analytic

Analitika.

Unese se ID analitike – analitiku odaberemo iz šifrarnika analitike, koju ispišemo putem metode GetAnalytics.

Reference

Referenca

Currency

Novčana jedinica, obvezan podatak.

Unese se ID novčane jedinice - novčanu jedinicu odaberemo iz šifrarnika novčanih jedinica, koji ispišemo putem metode GetCurrencies.

Notes

Napomena

Document

Dokument

Unese se ID dokumenta – dokument odaberemo iz šifrarnika dokumenata, koji ispišemo putem metode GetDocuments.

DateConfirmed

Datum potvrde narudžbe. Podatak je samo za prijenos, moguće ga je mijenjati putem, akcije u PutCustomActionOrder (actionName: confirm).

DateCompleted

Datum zaključenja narudžbe. Podatak je samo za prijenos, moguće ga je mijenjati putem akcije u PutCustomActionOrder (actionName: complete)

DateCanceled

Datum otkazivanja narudžbe. Podatak je samo za prijenos, moguće ga je mijenjati putem akcije u PutCustomActionOrder (actionName: invalidate)

Status

Status narudžbe, podatak je samo za branje.

  • P – potvrđeno.
  • O – predložak.
  • Z – zaključeno.
  • R – otkazano.

DescriptionAbove

Tekst koji će se tiskati kao opis iznad na ispisu narudžbe koja se pripremi.

DescriptionBelow

Tekst koji će se tiskati kao opis ispod na ispisu narudžbe koja se pripremi.

ReportTemplate

Postavke ispisa za ispis narudžbe.

Unese se ID postavki ispisa - postavke ispisa odaberemo iz šifranika postavki ispisa koji ispišemo putem metode GetReportTemplates.

Za izdane narudžbe odabere se postavka ispisa gdje je DisplayType = IN.

Za primljene narudžbe odabere se postavka ispisa gdje je DisplayType = PN.

OrderRows

Popis redaka narudžbe


OrderRow - podatki redaka narudžbe

OrderRow

Podatak

Opis

Item

Artikl, obvezan podatak.

Unese se ID artikla – artikl odaberemo iz šifrarnika artikla, koji ispišemo putem metode GetItems.

ItemName

Naziv artikla, koji će se ispisati pri ispisu narudžbe.

ItemCode

Šifra artikla, koja će se ispisati pri ispisu narudžbe.

Description

Opis artikla, koji će se ispisati kod artikla pri ispisu narudžbe.

Quantity

Količina.

Price

Cijena.


Primjeri

Prilikom formiranja objekta za slanje, možemo si pomoći testnim podacima objekta koje prikažemo klikom na gumb Test API na pregledu pojedine metode.

 

Unos nove primljene narudžbe

Metoda: AddOrder

Order

Podatak

Opis

ReceivedIssued

P

Date

 1.1.2020

Currency

ID novčane jedinice (EUR)

ReportTemplate

ID postavki ispisa, koji ima DisplayType = PN.

Customer

ID stranke

CustomerName

Saop d.o.o.

CustomerAddress

-

CustomerPostalCode

-

CustomerCity

-

CustomerCountry

ID države (Hrvatska)


OrderRow

Podatak

Opis

Item

ID artikla

ItemName

Moj artikl

Quantity

 10

Price

 100


JSON

{

    "ReceivedIssued": "P",

    "Year": 2020,

    "Number": 1,

    "Date": "2020-01-01T00:00:00",

    "Customer": {

        "ID": 399631,

        "Name": "Saop d.o.o.",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/customers/399631"

    },

    "CustomerName": "Saop d.o.o.",

    "CustomerAddress": "PUŽEVA  13",

    "CustomerPostalCode": "10000",

    "CustomerCity": "ZAGREB",

    "CustomerCountry": {

        "ID": 95,

        "Name": "HR",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/countries/95"

    },

    "CustomerCountryName": "",

    "RecipientName": "",

    "RecipientAddress": "",

    "RecipientPostalCode": "",

    "RecipientCity": "",

    "RecipientCountryName": "",

    "RecipientCountry": null,

    "Analytic": null,

    "DueDate": "2020-02-01T00:00:00",

    "Reference": "",

    "Currency": {

        "ID": 9,

        "Name": "HRK",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/currencies/9"

    },

    "Notes": "",

    "DateConfirmed": "2020-03-25T10:32:42.14",

    "DateCompleted": null,

    "DateCanceled": null,

    "Status": "P",

    "DescriptionAbove": "",

    "DescriptionBelow": "Potvrđujemo Vašu narudžbu kao što se vidi iz priloženog dokumenta.",

    "ReportTemplate": {

        "ID": 59471,

        "Name": "Standardno - Potvrda primljene narudžbe",

        "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/report-templates/59471"

    },

    "OrderRows": [{

            "OrderRowId": 53530,

            "Order": {

                "ID": 7870,

                "Name": "2020-1",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/orders/7870"

            },

            "Item": {

                "ID": 384501,

                "Name": "Moj artikl",

                "ResourceUrl": "/api/orgs/3840/items/384501"

            },

            "Warehouse": null,

            "ItemName": "Moj artikl",

            "ItemCode": "",

            "Description": "",

            "Quantity": 5.000000,

            "DiscountPercent": 0.00,

            "Price": 100.000000,

            "UnitOfMeasurement": "kom",

            "RecordDtModified": "2020-03-25T10:32:42.213",

            "RowVersion": "AAAAAKszvAU="

        }

    ]

}


U ovoj uputi