Obračun plaća i OOP - dorade sukladno poreznoj reformi

Ukidanje prireza

 • na obračunima s datumom isplate od 1.1.2024. prirez se više neće obračunavati 

Porez na dohodak

 • ažurirali smo iznos praga porezne osnovice za višu stopu na 4.200,00 eur mjesečno, odnosno 50.400,00 eur na razini godine
 • porez na dohodak obračunavat će se prema objavljenim stopama (za gradove i općine za koje su objavljene stope drugačije od 20% i 30% upisane su te stope, za sve ostale upisana je niža stopa 20% i viša stopa 30%)

Napomena: Obratite pažnju da, ako iz nekog razloga na postavkama djelatnika u šifrarniku imate upisan postotak poreza na dohodak, da podatak ažurirate ako je potrebno.

Ako je na postavkama djelatnika upisan postotak poreza na dohodak, tada se za izračun akontacije poreza na dohodak upotrijebi taj postotak, inače se porez na dohodak izračunava po ljestvici, odnosno prema sistemski upisanim postavkama za pojedini grad / općinu.

 • u obračunu OOP ažurirali smo podatak o porezu na dobit s 10 na 12% za isplatu dobiti te s 30 na 36% za isplatu dobiti po osnovi izuzimanja
  • za ostale vrste isplata konačnih dohodaka na kojima se obračunava porez, predlagat će se niža stopa općine (ako nije drugačije propisano, niža stopa je 20%)

Obračun olakšice za doprinos MIO I

 • za obračun olakšice u obzir se uzima upisana bruto plaća na postavkama djelatnika, odnosno olakšica se računa na bruto iznos redovnih isplata
 • na postavkama djelatnika omogućena je postavka za odabir način izračuna olakšice (prema formuli ili fiksnom iznosu) te je omogućen upis iznosa bruto plaća isplaćenih kod prethodnih poslodavaca
 • sukladno obračunu olakšice ažuriran je i JOPPD obrazac (polja 7.2. i 12.9.)

Detaljnije o obračunu olakšice s primjerima možete pogledati u OVOJ uputi.

Ažuriranje iznosa

 • ažuriran je iznos minimalne plaće na 840,00 eur 
 • na vrsti obračuna plaće za prigodne nagrade neoporezivi iznos ažuriran je na 700,00 eur (ostale iznose neoporezivih isplata potrebno je samostalno pratiti)
 • u modulu OOP ažurirani su neoporezivi iznosi za:
  • vrstu isplate Primici za sportske stipendije ažuriran je iznos na 560,00 eur
  • vrstu isplate Stipendije studentima za izvrsna postignuća ažuriran je iznos na 840,00 eur

Važno: osim dorade za olakšicu za MIO I, na obračune s datumom isplate u 2023. godini ova ažuriranja neće utjecati, odnosno primjenjivat će se tek na obračune s isplatom u 2024. 

Primjer isplatne liste s prikazom najvažnijih promjena

Na isplatnoj listi u nastavku prikazan je primjer obračuna plaće za prosinac 2023. s isplatom 31.1.2024.

Vidimo da je umanjena osnovica za obračun olakšice za MIO (prema formuli; bruto plaća je u rasponu od 700,01 do 1.300,00). Osobni odbitak za za izračun dohotka je 560,00 eura. Na platnoj listi nema obračuna prireza, a sukladno općini Bjelovar koja je odabrana na postavkama djelatnice i objavljenoj poreznoj stopi za grad Bjelovar, obračunat je porez na dohodak od 18%.

U ovoj uputi