Plaće

Minimax omogućava obračun plaća, neisplaćenih plaća i dodataka na plaću, prigodnih nagrada, kao i obračune odsutnosti. Prilikom obračuna program priprema sve potrebne obrasce za predaju na poreznu, platne liste za zaposlenike i arhivu poduzeća, naloge za plaćanje i automatsku temeljnicu sa svim knjiženjima u glavnu knjigu. Program priprema i JOPPD obrazac koji je moguće uređivati, odnosno u slučaju potrebe stornirati i formirati dopunu i ispravak obrasca za poreznu.