Plaće

Minimax omogućava obračun plaća, neisplaćenih plaća i dodataka na plaću, prigodnih nagrada, kao i obračune odsutnosti. Prilikom obračuna program priprema sve potrebne obrasce za predaju na poreznu, platne liste za zaposlenike i arhivu poduzeća, naloge za plaćanje i automatsku temeljnicu sa svim knjiženjima u glavnu knjigu. Program priprema i JOPPD obrazac koji je moguće uređivati, odnosno u slučaju potrebe stornirati i formirati dopunu i ispravak obrasca za poreznu.

Articles

Plaće i euro
Obračun plaće za 12/22 s isplatom u 1/23 Plaća za prosinac 2022., s datumom isplate u 2023. godini obračuna se u eurima (isplatna lista, JOPPD obrazac, platni nalozi), a proknjiži se u kunama. Na platnoj listi iznos za isplatu prikazan je u EUR ...