Prikazivanje razlike u cijeni (RUC) na pregledu po artiklima izlaznih računa

Prikazivanje razlike u cijeni na pregledu po artiklima izlaznih računa povezano je s vođenjem zaliha u Minimaxu.

Pregled po artiklima

  1. U izborniku Poslovanje > Izlazni računi.
  2. Odaberemo Pregled > Po artiklima.
  3. Ograničimo datume od - do.
  4. Označimo kvačicom opciju  Prikaži razliku u cijeni.
  5. Pretraživanje pokrenemo klikom na Nađi.

Izračun razlike u cijeni najtočniji je kad:

  • na temelju svih izdavanja pripremimo izlazne račune u određenom razdoblju
  • kad artikli imaju ispravnu vrijednost u zalihama (sve primke na zalihama povezane su sa ulaznim računima)
    • Program uzima u obzir prosječnu nabavnu vrijednost svakog pojedinog artikla.
  • kada je pokrenuto knjiženje zaliha

Razlika u cijeni prikaže se i prilikom dodavanja artikla na računima, ponudama i narudžbama klikom na polje Prikaži detaljne podatke artikla.

Osvježi razliku u cijeni

Na pregledu po artiklima u modulu izlaznih računa, kad je uključena opcija za prikaz razlike u cijeni, prikaže se i polje Osvježi RUC.

Klikom na polje, program će osvježiti nabavne vrijednosti sukladno prometima koji su uneseni u zalihama i prikazati ispravan RUC.

U ovoj uputi