Prikazivanje razlike u cijeni (RUC) na pregledu po artiklima izlaznih računa

Prikazivanje razlike u cijeni na pregledu po artiklima izlaznih računa povezano je s vođenjem zaliha u Minimaxu.


Postavke

Prvo uredimo postavke. U Postavke organizacije > Organizacija dodamo kvačicu na polju Prikaz vrijednosti razlike u cijeni na računima.

 • Vođenje zaliha osnova je za izračun vrijednosti koju upotrebljavamo prilikom računanja razlike u cijenu na zbroju po artiklima

Pregled po artiklima

 1. U izborniku Poslovanje > Izlazni računi.
 2. Odaberemo Pregled > Po artiklima.
 3. Ograničimo datume od - do.
 4. Označimo kvačicom opciju  Prikaži razliku u cijeni.
 5. Pretraživanje pokrenemo klikom na Nađi.

Izračun razlike u cijeni najtočniji je kad:

 • na temelju svih izdavanja pripremimo izlazne račune u određenom razdoblju
 • kad artikli imaju ispravnu vrijednost u zalihama (sve primke na zalihama povezane su sa ulaznim računima)
  • Program uzima u obzir prosječnu nabavnu vrijednost svakog pojedinog artikla.
 • kada je pokrenuto knjiženje zaliha

U ovoj uputi