Plaće i euro

Obračun plaće za 12/22 s isplatom u 1/23

Plaća za prosinac 2022., s datumom isplate u 2023. godini obračuna se u eurima (isplatna lista, JOPPD obrazac, platni nalozi), a proknjiži se u kunama. Na platnoj listi iznos za isplatu prikazan je u EUR uz protuvrijednosti u HRK i fiksni tečaj. Iznosi se prikazuju na dvije decimale.

Pregledi i ispisi

Na pregledu plaća i obustava te stavkama obračuna preko ikone/ u desnom gornjem kutu moguće je prebaciti podatke za prikaz u EUR ili HRK.Na ispisu obrazaca RAD-1G i 02/21 omogućen odabir novčane jedinice sukladno kojoj program pripremi ispis.U ovoj uputi