Referenca primatelja na nalozima kod paušalnih obrtnika

Kod formiranja naloga za isplatu na obračunu plaće kod paušalnih obrtnika ispravili smo referencu primatelja. Ona se sada priprema bez oznake JOPPD obrasca na kraju.

U ovoj uputi