Obračun PDV-a u sustavu OSS - izvještavanje PU

Prijava PDV-a za postupak OSS predaje se u kunama za svako kalendarsko tromjesečje. Na organizacijama koje imaju aktivirane postavke za obračun PDV-a u sustavu OSS i izdane račune krajnjim korisnicima po državama članicama EU, na obračunu PDV-a u dijelu Detaljni podaci pripremit će se Obračun i knjiženja PDV-a u sustavu OSS.

Obračun PDV-a u sustavu OSS

Klikom na Obračun PDV-a u sustavu OSS prikaže se tablica s iznosima osnovice i PDV-a po državama i stopama PDV-a s informacijom o tipu artikla te zbrojni iznos osnovice i PDV-a po državama. 

Klikom na Knjiženja za obračun PDV-a u sustavu OSS možemo pregledati knjiženja izlaznih računa i tečajnih razlika koja su uključena u obračun. Pregled knjiženja možemo dodatno filtrirati npr. datumom temeljnice ili datumom za PDV.

Knjiženja možemo pregledavati i preko Knjigovodstvo > Glavna knjiga > Knjiženja uključivanjem kvačice na polju Knjiženja za obračun PDV-a u sustavu OSS

Obračun tečajnih razlika za OSS

Ako su isporuke obavljene u drugim valutama, porezni obveznik kod izvještavanja treba primijeniti tečaj Europske središnje banke koji vrijedi na posljednji dan razdoblja oporezivanja.

Na obračunu PDV-a na kraju tromjesečja potvrdom obračuna program će automatski pripremiti temeljnicu tečajnih razlika za OSS. Obračun tečajnih razlika za OSS moguće je pripremiti i ručno prije potvrde obračuna klikom na polje Obračun tečajnih razlika za OSS.

Dok nije formirana temeljnica tečajnih razlika, program će na obračunu PDV-a u OSS prikazati informativnu obavijest.

Nakon formiranja obračuna tečajnih razlika za OSS, na obračunu PDV-a za OSS klikom na kvačicu Prikaži i podatke tečajnih razlika prikažu se iznosi PDV-a s uključenim tečajnim razlikama. 

Budući da se na portal PU unosi samo osnovica, a portal izračuna PDV, kako biste upisivanjem osnovice dobili iznos PDV-a s tečajnim razlikama, u programu je osnovica preračunata sukladno tečaju prema kojem je obračunata tečajna razlika za iznos PDV-a na dan izvještavanja (zadnji dan tromjesečja) za cijelo tromjesečje. 

S obzirom na to da za ovo izvještavanje Porezna uprava još uvijek nije predvidjela xml datoteku, preračunati iznos osnovice potrebno je ručno unijeti na portal Porezne uprave.

U ovoj uputi