Obračun PDV-a u sustavu OSS - izvještavanje PU

Prijava PDV-a za postupak OSS predaje se u kunama za svako kalendarsko tromjesečje. Na organizacijama koje imaju aktivirane postavke za obračun PDV-a u sustavu OSS i izdane račune krajnjim korisnicima po državama članicama EU, na obračunu PDV-a u dijelu Detaljni podaci pripremit će se Obračun i knjiženja PDV-a u sustavu OSS.

Obračun PDV-a u sustavu OSS

Klikom na Obračun PDV-a u sustavu OSS prikaže se tablica s iznosima osnovice i PDV-a po državama i stopama PDV-a s informacijom o tipu artikla te zbrojni iznos osnovice i PDV-a po državama. 

Klikom na Knjiženja za obračun PDV-a u sustavu OSS možemo pregledati knjiženja izlaznih računa i tečajnih razlika koja su uključena u obračun. Pregled knjiženja možemo dodatno filtrirati npr. datumom temeljnice ili datumom za PDV.

Knjiženja možemo pregledavati i preko Knjigovodstvo > Glavna knjiga > Knjiženja uključivanjem kvačice na polju Knjiženja za obračun PDV-a u sustavu OSS

Obračun tečajnih razlika za OSS

Ako su isporuke obavljene u drugim valutama, porezni obveznik kod izvještavanja treba primijeniti tečaj Europske središnje banke koji vrijedi na posljednji dan razdoblja oporezivanja.

Na obračunu PDV-a na kraju tromjesečja potvrdom obračuna program će automatski pripremiti temeljnicu tečajnih razlika za OSS. Obračun tečajnih razlika za OSS moguće je pripremiti i ručno prije potvrde obračuna klikom na polje Obračun tečajnih razlika za OSS.

Dok nije formirana temeljnica tečajnih razlika, program će na obračunu PDV-a u OSS prikazati informativnu obavijest.

Nakon formiranja obračuna tečajnih razlika za OSS, na obračunu PDV-a za OSS klikom na kvačicu Prikaži i podatke tečajnih razlika prikažu se iznosi PDV-a s uključenim tečajnim razlikama. 

Budući da se na portal PU unosi samo osnovica, a portal izračuna PDV, kako biste upisivanjem osnovice dobili iznos PDV-a s tečajnim razlikama, u programu je osnovica preračunata sukladno tečaju prema kojem je obračunata tečajna razlika za iznos PDV-a na dan izvještavanja (zadnji dan tromjesečja) za cijelo tromjesečje. 

S obzirom na to da za ovo izvještavanje Porezna uprava još uvijek nije predvidjela xml datoteku, preračunati iznos osnovice potrebno je ručno unijeti na portal Porezne uprave.

Evidencija za posebni postupak OSS

Evidencija za posebni postupak OSS priprema se na obračunu PDV-a u dijelu Detaljni podaci u mjesecu izvještavanja (ožujak, lipanj, rujan, prosinac) na organizacijama koje imaju aktivirane postavke za obračun PDV-a u sustavu OSS i izdane račune krajnjim korisnicima po državama članicama EU.

Klikom na polje program pripremi Excel datoteku s propisanim podacima:


U ovoj uputi