Prijelaz među stranicama i na dnu

Na svim pregledima u programu mogućnost prijelaza s jedne stranice na drugu dodana je i na dno stranice.

Do sada je prijelaz među stranicama bio moguć samo na vrhu, a na ovaj je način olakšana pretraga kada dođemo na kraj stranice i trebamo prijeći na sljedeću.

U ovoj uputi