Ispis knjiga PDV-a

Kod obračuna PDV-a možemo ispisati knjigu izlaznih i knjigu ulaznih računa.

Ispis knjiga PDV-a

 1. Odaberemo modul Knjigovodstvo > Obračun PDV-a.
 2. Odaberemo željenu knjigu PDV-a
  • knjigu ulaznih računa klikom na Knjiga URA ili
  • knjigu izlaznih računa klikom na Knjiga IRA.
 3. Za ispis knjige URA možemo definirati sljedeće kriterije:
  • Pod Period odaberemo razdoblje za koje želimo prikazati podatke u knjizi URA
  • Stranka - možemo odabrati stranku za koju želimo provjeriti račune koji su ušli u Knjigu URA
  • Analitka - prikaz računa koji sadrže određenu analitika
  • Vrsta obračuna PDV-a - prikazat će se računi koji sadrže odabranu vrstu obračuna PDV-a
  • Samooporezivanje - prikazat će se računi koji imaju / nemaju uključenu opciju
  • Datum dokumenta - prikaz računa u određenom razdoblju prema datumu računa
  • Broj dokumenta - možemo napraviti pretragu prema broju računa
  • Datum za PDV - prikazati će se računi koji se nalaze u određenom razdoblju prema datumu za PDV
  • Redni broj - pretraga prema rednom broju u Knjizi URA
  • Tip - prikazat će se računi s odabranim tipom rashoda 
 4. Za ispis knjige IRA možemo definirati sljedeće kriterije:
  • Pod Period odaberemo razdoblje za koje želimo prikazati podatke u knjizi IRA
  • Vrsta obračuna PDV-a - prikazat će se računi koji sadrže odabranu vrstu obračuna PDV-a
  • Datum dokumenta - prikaz računa u određenom razdoblju prema datumu računa
  • Datum za PDV - prikazati će se računi koji se nalaze u određenom razdoblju prema datumu za PDV
  • Broj dokumenta - možemo napraviti pretragu prema broju računa
  • Stranka - možemo odabrati stranku za koju želimo provjeriti račune koji su ušli u Knjigu IRA
  • Analitka - prikaz računa koji sadrže određenu analitika
  • Redni broj - pretraga prema rednom broju u Knjizi IRA

Zapise u knjizi PDV-a potražimo klikom na Nađi. Ako se koriste neki od filtera onda će se ispis knjige URA/IRA napraviti sukladno pretrazi koju smo koristili. Ako prikaz nismo ograničili ni s jednim od gornjih uvjeta, u tablici će se prikazati svi podaci.

Podatke iz tablice možemo izvesti u Excel klikom na Izvoz tablice u gornjem desnom kutu.

U ovoj uputi