Predujmovi u Minimaxu (video)

0:52 Izlazni račun za predujam
1:00 Izdavanje i slanje ponude iz programa
1:38 Knjiženje primljene uplate po ponudi
2:34 Automatsko formiranje predloška izlaznog računa za predujam
3:34 Konačni izlazni račun s uključenim predujmom
5:55 Ulazni račun za predujam
6:55 Konačni ulazni račun s uključenim predujmom

U ovoj uputi