Razdoblja za Intrastat

Na Postavkama organizacije odaberemo > Razdoblja za Intrastat.


Ukoliko još nemamo razdoblje za Intrastat, otvori nam se stranica za unos novog razdoblja, a inače nam se prikaže pregled razdoblja za Intrastat.

U razdobljima za Intrastat možemo:

 • dodavati nova razdoblja za Intrastat
 • uređivati razdoblja za Intrastat
 • brisati razdoblja za Intrastat

Unos razdoblja za Intrastat

 1. Kliknemo na Novo.
 2. Odaberemo trajanje razdoblja od i trajanje razdoblja do. Ti podaci označuju trajanje razdoblja kada smo obvezni za predaju statističkih izvještaja. Ukoliko nemamo podatak o kraju razdoblja, ostavimo polja za trajanje prazna.
 3. Odaberemo postavke izvještavanja za primitke:
  • Nije obveznik
  • Obveznik
 4. Odaberemo postavku izvještavanja za otpreme:
  • Nije obveznik
  • Obveznik
 5. OIB deklaranta: unesemo OIB osobe koji će se koristiti kod formiranja podataka za slanje.
  Naziv deklaranta: unesemo naziv / ime osobe koje će se koristiti kod formiranja podataka za slanje.
  Adresa deklaranta: unesemo adresu osobe koja će se koristiti kod formiranja podataka za slanje.
 6. Postavke spremimo klikom na Spremi.
U ovoj uputi