Slanje e-računa na poslovne jedinice

Kroz Minimax je e-račune moguće slati strankama koje imaju poslovne jedinice. Ako se na postavkama stranke za izdavanje e-računa odabere za slanje preko posrednika, otvara se polje Broj poslovne jedinice u koje je moguće upisati broj poslovne jedinice.


Primjer poslovnog subjekta:

Klikom na naziv poslovne / organizacijske jedinice prikaže se šifra poslovne jedinice koju je potrebno upisati u Minimax u odgovarajuće polje.

Registar korisnika s pripadajućim poslovnim jedinicama moguće je pregledati na OVOM linku.

U ovoj uputi