Slanje e-računa na poslovne jedinice

Kroz Minimax je e-račune moguće slati strankama koje imaju poslovne jedinice. Ako se na postavkama stranke za izdavanje e-računa odabere za slanje preko posrednika, otvara se polje Broj poslovne jedinice u koje je moguće upisati broj poslovne jedinice.


U polje Broj poslovne jedinice u Minimaxu upisuje se šifra poslovne jedinice, ne ID. 

Primjer poslovnog subjekta:

Ako kupac kojem šaljete račun ima poslovne jedinice, a u registru ima samo ID bez šifre, u tom je slučaju navedena poslovna jedinica zapravo matični ured kupca.

Ukoliko želite slati e-račun na matični ured, u tom je slučaju u programu polje u Minimaxu potrebno ostaviti prazno kako bi se e-račun uspješno poslao.

Primjer takvog poslovnog subjekta:

Registar korisnika s pripadajućim poslovnim jedinicama moguće je pregledati na OVOM linku.

U ovoj uputi