Plaće - ispravak IP1 obrasca za evidentiranje smanjenja poreza i prireza

Za djelatnike za koje je na postavkama odabrana općina razvrstana u prvu skupinu po stupnju razvijenosti ili je upisano područje mjesta Vukovar i za koje je u obračunu plaće obračunat smanjeni porez i prirez, podatak o iznosu smanjenja do sada se na obračunskom listu upisivao u redak 7.

Instalacijom verzije greška je ispravljena i sada se u takvim primjerima iznos upisuje u redak 9. Korekcije poreza i prireza, odnosno u redak 9.1. Smanjenje poreza i prireza.

U ovoj uputi