Kako da provjerim koje digitalne certifikate imam?

Ukoliko želite provjeriti koje digitalne certifikate imate u internet pregledniku slijedite upute koje su niže opisane.

Internet Explorer

  1. Kliknemo na ikonu Alati u gornjem desnom kutu (ili pritisnemo tipke ALT i X) i odaberemo Internet mogućnosti.
  2. Odaberemo prozor Sadržaj i kliknemo na Certifikati.
  3. U prozoru koji se otvori su u kartici Osobno na popisu prikazani digitalni certifikati koje imamo instalirane u pregledniku.

Ako na popisu nema ni jednog digitalnog certifikata tada pomoću tog preglednika ne možemo pristupati Minimaxu – trebamo dobiti digitalni certifikat (ako ga još nemamo) i instalirati ga na računalo.

Ako želimo ukloniti neki certifikat, onda ga označimo i kliknemo Ukloni.

Mozilla Firefox

  1. Kliknemo na ikonu Otvori izbornik i zatim odaberemo Mogućnosti.
  2. Odaberemo karticu Privatnost i sigurnost i zatim Digitalni certifikati i kliknemo na Pregled digitalnih certifikata.
  3. U prozoru koji se otvori u kartici su Vaši digitalni certifikati na popisu prikazani digitalni certifikati koje imate instalirane u pregledniku.

Ako na popisu nema ni jednog digitalnog certifikata, tada pomoću tog preglednika ne možemo pristupati Minimaxu . Ako još nemate digitalni certifikat morate ga prvo dobiti. Ako već imate digitalni certifikat tada ga trebate uvesti u preglednik Mozilla Firefox.

 Google Chrome

  1. U alatnoj traci odaberemo Alati a zatim Postavke.
  2. U kartici koja se otvori na dnu stranice kliknemo Dodatno.
  3. Preglednik prikaže dodatne postavke pod nazivom Privatnost i sigurnost i odaberemo Upravljanje certifikatima.
  4. U prozoru koji se otvori u kartici Osobno (Personal) na popisu su prikazani digitalni certifikati koje imamo u pregledniku. 

Ako na popisu nema ni jednog digitalnog certifikata s tim preglednikom ne možemo pristupiti Minimaxu – trebate dobiti digitalni certifikat (ako ga još nemate) i instalirati na računalo.

Svaki korisnik treba imati svoj digitalni certifikat.

Više informacije, upute o preuzimanju, instaliranju i ostale informacije možete naći na internet stranicama izdavatelja certifikata.

U ovoj uputi