Ulazni konačni račun s uključenim predujmom

Organizacija koja je obveznik PDV-a primi konačni račun gdje je uključen dani Predujam. Prethodno je bio knjižen račun za predujam.

Zaglavlje računa unosimo isto kao i za sve druge ulazne račune. Iznos računa predstavlja iznos koji je još ostao za plaćanje. Ako je račun u cijelosti bio plaćen predujmom, unesemo iznos 0,00.

Dodavanje rashoda

Uzimanje predujma u obzir

 1. U polju Veza s predujmom možemo naći sve predujmove tog klijenta (rashodi na ulaznim računima za predujam).
 2. Prenese se isti rashod kojeg smo odabrali na primljenom računu za predujam. Prenesu se podaci iz predujma koje možemo popraviti.
 3. Unesemo Iznos osnove predujma s negativnim predznakom.
 4. Unesemo Iznos PDV-a iz predujma s negativnim predznakom.
 5. Kliknemo na gumb Sačuvaj red.

Stvarni rashodi

 1. Iz padajućeg izbornika odaberemo Stvarni rashod računa.
 2. Predloži se Iznos osnovice koji predstavlja iznos cijelog odabranog rashoda. Ako je potrebno ispravimo ga.
 3. Predloži se Iznos PDV-a koji predstavlja iznos PDV-a odabranog rashoda. Ako je potrebno ispravimo ga.
 4. Kliknemo na Sačuvaj red.
 5. Račun Potvrdimo.

Obračun PDV-a i obveze prema dobavljaču

Obračun PDVa

 1. Ako je iznos računa u cijelosti plaćen s predujmom, konačni ulazni račun neće se zapisati u porezne evidencije jer je cijeli PDV obračunat s već primljenim računom za predujam.
 2. Ako je iznos računa samo djelomično plaćen s predujmom, s konačnim ulaznim računom u poreznu će se evidenciju zapisati samo osnovica i pripadajući dio PDV-a koji još nije obračunat s primljenim računom za predujam.

Obaveze prema dobavljaču

 1. Ako je račun u cijelosti plaćen po predračunu, obveza prema dobavljaču u cijelosti će se zatvoriti.
 2. Ako je  račun samo djelomično plaćen po predračunu, automatski će se zatvoriti samo taj dio obveze i ostat će obveza za otvoreni dio računa.

Prikaz nepovezanih predujmova

 1. Na padajućem izborniku prikazuju se samo nepovezani predujmovi. Ta mogućnost povezivanja dodana je 2011. godine i zbog toga na izborniku mogu biti stariji predračuni koji neće nikada biti povezani i pojavljuju se kao višak.
 2. U postavkama organizacije možete ograničiti prikaz prema datumu predračuna gdje je potrebno upisati datum kod Predračuni od datuma.
U ovoj uputi