Razduženje zaliha iz izlaznog računa na temelju normativa artikla

Zalihe se iz izlaznog računa mogu razdužiti i u primjeru upotrebe normativa na artiklima. 

Postavke artikla (dodavanje normativa)

1. U izborniku Šifrarnici > Artikli odaberemo artikl kojem želimo dodati normativ.

2. Normativ na artiklu dodajemo klikom na Normativ > Dodaj redak gdje unesemo materijal od kojeg se sastoji određeni artikl kojem dodajemo normativ. 

3. Ukoliko želimo da se poštuje funkcionalnost rasterećenja zaliha na osnovi normativa, a ne artikla kojeg imamo odabranog na računu, potrebno  je uključiti mogućnost Razduženje po normativu iz računa.

 

Ovako složen artikl nema stanje na zalihama.

Unos računa i razduživanje zaliha

Razduživanje artikla po normativu nema utjecaja na sam unos računa, rezultat funkcionalnosti vidi se u pripremi izdavanja sa zaliha na osnovi izlaznog računa.

Prilikom odabira Rasterećenje zaliha na temelju izlaznog računa ili po automatskom rasterećenju zalihe se ne rasterete za artikl koji je odabran na računu, već za artikle koji su u normativu artikla odabranog na računu.

U ovoj uputi