Izlazni računi - fiskalizacija računa bez OIB-a blagajnika

Prema mišljenju Porezne uprave, u slučajevima kada obveznik fiskalizacije iz opravdanih razloga ne može dostaviti OIB operatera (primjerice: kod obrtnika koji samostalno rade, kod samo-naplatnih blagajni) zakonodavac je predvidio da se kao OIB operatera dostavlja podatak o OIB-u obveznika fiskalizacije. Na isti će se način postupati i kod svih slučajeva kada račune izdaje osoba koja nije zaposlenik obveznika fiskalizacije.

Sukladno navedenom, u primjerima kad u šifrarniku djelatnika koji je na računu odabran kao blagajnik nije upisan OIB, u xml datoteku koja se šalje na Poreznu prilikom fiskalizacije program će upisati OIB organizacije.

U ovoj uputi