Primljene narudžbe - prikaz dodatnih podataka na redovima

Na pregledu redova primljenih narudžbi dodani su stupci Rok, Status i Veza koji se prikažu i prenesu na pregled redova ako su odabrani na unosu primljene narudžbe.

Kao i za ostale stupce, klikom na naziv stupca i po ovim je stupcima moguće filtrirati narudžbe uzlazno ili silazno.

U ovoj uputi