Godišnje obrade - podatak o zastupniku društva na Bilješkama

Na dokumentu bilješki dodan je podatak Zastupnik društva koji se u tekstu upiše na kraju dokumenta (6. Odobrenje financijskih izvještaja) nakon mjesta i datuma dokumenta.

Podatak o zastupniku društva / ovlaštenoj osobi u bilješkama popunjava se s referentne stranice GFI-POD tablice.

U ovoj uputi