Automatsko predlaganje bilateralne kompenzacije

Olakšali smo pripremu predlaganja kompenzacije. Klikom na Provjeri raspoložive kompenzacije program samostalno ponudi popis stranaka za kompenzaciju potraživanja i obveza. 

Na popisu stranaka s mogućnošću kompenzacije, kvačicom označimo stranke za koje želimo pripremiti kompenzacije. Klikom na Pripremi prijedloge kompenzacije program predlaže nekompenzirane iznose i pripremi kompenzacije u predlošku.


Više o bilateralnim kompenzacijama možete pročitati OVDJE.

U ovoj uputi