Predlaganje prodajnih cijena na maloprodajnim skladištima

Unosom primke na maloprodajno skladište, u cjenik skladišta za pojedini se artikl upiše redak s prodajnom cijenom.

Ta cijena može biti ista kao s postavki artikla, no može biti i različita (artikl zaprimimo s drugačijom cijenom). Ako je za neki artikl na cjeniku skladišta definirana drugačija cijena nego na postavkama artikla, cijena iz cjenika skladišta predlagat će se prilikom formiranja prometa u zalihama.

Primjer: artikl Majica s natpisom ima u šifrarniku artikala prodajnu cijenu 100eur.

Kod unosa primke na maloprodajno skladište artikl zaprimimo po novoj prodajnoj cijeni od 150eur.

Potvrdom primke program će u zalihama automatski formirati zapis o Promjeni cijene (MS) i ta nova prodajna cijena evidentirat će se u cjeniku skladišta za taj artikl.


Kod sljedećih unosa dokumenata u zalihama, predlagat će se cijena artikla iz cjenika skladišta

Istovremeno, ako za taj artikl za određenu stranku imamo definiran prodajni cjenik na kojem je cijena artikla npr. 122eur, prilikom formiranja izlaznog računa za odabranu stranku program će predložiti cijenu iz prodajnog cjenika stranke.

U ovoj uputi