Obračun PDV - postavke kod aktivacije modula

Prilikom aktivacije modula obračuna PDV-a dodana je validacija na polja koja su obvezna za pravilnu pripremu xml datoteka koje se pripremaju za predaju na Poreznu. Obvezna polja označena su crvenom zvjezdicom i kod spremanja program provjerava jesu li podaci uneseni i modul nije moguće aktivirati dok ne budu upisani.

Uz obvezna polja za popunjavanje podataka potpisnika, na ove su postavke dodana i polja za unos porezne uprave, mjesta za dokumente i djelatnosti s postavki organizacije.

Na postavke modula dodano je i polje Obračun PDV-a priprema računovodstveni servis


Ako na tom polju nije uključena kvačica, ne prikazuju se polja naziv i OIB organizacije odgovorne osobe. Ako je kvačica uključena, polja se prikažu i unos je također obvezan.

Za računovodstvene servise koji već imaju aktiviran modul, ova je postavka sistemski označena i podaci su upisani. 

U ovoj uputi