Jednostavno knjigovodstvo - priprema P-PPI obrasca na datum

Za organizacije vrste obrtnik u modulu Jednostavno knjigovodstvo omogućili smo pripremu P-PPI obrasca na određeni datum.

Kada želimo formirati obrazac na određeni datum, upišemo datum u predviđeno polje i kliknemo gumb Pripremi podatke na dan

Tako pripremljeni obrazac možemo spremiti klikom na Spremi i sljedeći put kad ćemo formirati obrazac, prikazat će se obrazac na zadnji spremljeni datum. Ako želimo pregledati obrazac na drugi datum, upišemo željeni datum u polje i ponovno pripremimo podatke.

Klikom na Ispiši obrazac se također spremi i pripremi u pdf formatu i moguće ga je ispisati i/li preuzeti na računalo.

Klikom na Spremi u dokumente pripremljeni obrazac za odabrani datum spremi se u dokumente na postavkama organizacije gdje ga je kasnije moguće preuzeti ispisati i/li preuzeti na računalo.

U ovoj uputi