Upute za pripremu podataka u obrascima za uvoz preko Excel tablica

Za uvoz podataka preko CSV datoteke (Excel) u programu su pripremljeni predlošci koje spremite na svoje računalo i popunite sa svojim podacima te uvezete datoteku.

  1. U izborniku Postavke organizacije  odaberete Ostali uvozi.
  2. Na padajućem popisu ponuđenih uvoza podataka odaberete obrazac za podatke koje želite uvoziti.
  3. Odaberete mogućnost Neka se pripremi prijedlog i kliknete na Pripremi prijedlog.
  4. Datoteku spremite na računalo.

U pripremljenom dokumentu uređujete, odnosno unosite podatke po stupcima. Nazivi i poredak stupaca ne smiju se mijenjati. Kada je tablica popunjena, dokument spremite klikom na Datoteka -> Spremi (File -> Save). Kada se prikaže obavijest da dokument možda nije kompatibilan s Unicode formatom, kliknete na tipku Da (Yes).

Prilikom uvoza podataka u Minimax pomoću Excela, format datoteke mora biti Unicode Text, s ekstenzija .txt.


Uvoz datoteke s podacima u Minimax

Datoteku s podacima zatim uvozite u Minimax na istom mjestu gdje ste preuzeli predložak.

  1. U izborniku Postavke organizacije odaberete Ostali uvozi.
  2. Na popisu ponuđenih uvoza odaberete datoteku koju želite uvesti.
  3. Odaberete mogućnost Neka se podaci uvoze i kliknete na Uvozi podatke.


U nastavku su poveznice na upute s objašnjenjima predložaka, odnosno pojedinačnih polja koja ispunjavate u pojedinom obrascu.

Uvoz stranaka u Minimax

Uvoz analitika u Minimax

Uvoz djelatnika u Minimax

Uvoz cjenika u Minimax

Uvoz artikala u Minimax

Uvoz početnog stanja zaliha u Minimax

Uvoz knjiženja u temeljnicu dvojnog knjigovodstva Minimax

Uvoz osnovnih sredstava u Minimax

Uvoz kontnog plana na drugom jeziku

U ovoj uputi