KPI - evidencija gotovinskih računa

Kod organizacija koje vode jednostavno knjigovodstvo gotovinski računi evidentirali su se u KPI u stupac Na račun. Navedeno je sada ispravljeno i takvi se računi u KPI evidentiraju u stupac U gotovini.

Napomena: ako je na računu uz način plaćanja gotovina još neki način plaćanja, cjelokupni iznos evidentirat će se u stupac U gotovini.

Ako na vrstama organizacije obrtnik izdajete gotovinske račune, predlažemo da provjerite zapise u KPI i po potrebi ih ispravite.

U ovoj uputi