Ulazni račun plaćen karticom - skupni račun banke

Unesemo zaglavlje ulaznog računa jednako kao i za sve druge račune.

U zaglavlju odaberemo Plaćanje > Nema naloga za plaćanje.

Knjiženje skupnog računa banke za plaćanja platnom karticom

 1. Odaberemo rashod s:
  • Kontom 2160 (RRIF automatski konto),
  • Stopa PDV-a > Neoporezivo i
  • Vezu > Ulazni računi, (vrlo važno)!
 2. Ako nemamo takvog rashoda unesemo ga u šifrarniku rashoda.
 3. Kad dodamo rashod na redak računa, program ponudi poveznicu na primljeni račun (od banke) gdje ga odaberemo s padajućeg popisa.
 4. Za svaki račun, koji je bio plaćen platnom karticom i koji je u skupnom računu, unesemo svoj rashod za konto 2160.
 5. Kad dodamo sve rashode koji se nadovezuju na isplatu s drugim računom račun pohranimo, odnosno potvrdimo.
 6. Za knjiženje računa za upotrebu na platnim karticama, u praksi računovođe upotrebljavaju dva načina knjiženja na konta 216 ili 226, kod društava na kontima 216 ili 269 (automatska konta).
  Preporučujemo upotrebu rashoda na kontu 2160 jer se obaveza automatski zatvori.

Pregled računa koji su plaćeni platnim karticama.

U ovoj uputi