Šifrarnik Stranke

Stranke su kupci i dobavljači te ostale pravne i fizičke osobe s kojima poslovno surađujemo.

Da bi unos stranaka bio što brži i točniji, program omogućuje prijenos podataka o strankama iz javne baze.

To znači da stranku možemo potražiti u javnoj bazi po OIB-u ili nazivu, a program će automatski prenijeti sve njegove podatke iz javne baze u naš šifrarnik.

U šifrarniku stranaka možemo:

 • Dodavati nove stranke
 • Uređivati podatke o strankama
 • Brisati stranke
 • Pregledavati podatke o strankama i dokumente
 • Možemo ga izvoziti u excel datoteku
 • Sa direktnom poveznicom na Google maps možemo pogledati lokaciju stranke

Prilikom unosa podataka o strankama moramo paziti jer će se ti podaci ispisivati na izlaznom računu.

Kod automatskog prijenosa podataka o stranci iz javne baze prenesene podatke možemo provjeriti i urediti.

Unos stranke:

 1. Iz izbornika Šifrarnici > Stranke.
 2. Odaberemo gumb Novo pomoću kojeg dodajemo stranke.

Upute za unos nove stranke možete pronaći na ovom linku.

Podaci o stranci

Odabirom određene stranke prikaže se alatna traka s gumbima za uređivanje i prikazivanje podataka.

 1. Klikom na Uredi možemo uređivati podatke pojedine stranke.
 2. Ukoliko stranka nije odabrana na nijednom dokumentu možemo je i izbrisati iz šifrarnika (Briši).
 3. Zadaci – pregledavamo i unosimo zadatke koji su vezani uz stranku. Zadatke je moguće unijeti direktno na stranci klikom na Novo ili u Postavkama organizacije > Zadaci klikom na NovoOVDJE možemo pronaći detaljne upute za unos zadataka.
 4. Knjiženja – prikazuju nam se sva knjiženja koja su vezana uz tu stranku. To je kratica kod pregleda Knjigovodstvo > Glavna knjiga > Knjiženja za odabranu stranku. Podatke možemo dodatno ograničiti, razvrstavati, uređivati i izvoziti u excel.
 5. Otvorene stavke – pregled otvorenih stavaka odabrane stranke. To je kratica kod pregleda Poslovanje > Otvorene stavke za odabranu stranku. Na tom mjestu možemo ispisivati opomene i IOS-e, unositi kompenzacije i obračunavati kamate za tu stranku.
 6. Udruživanje stranaka – možemo udružiti dvije stranke u jedno, npr ako smo imali dupli unos stranke. 
 7. Kontakti – u pregledniku stranaka prikazani su dodani kontakti koji su upisani na kontaktima u šifrarniku stranaka. U slučaju da kod stranke nemamo nikakvog dodanog kontakta, on se u izborniku kontakata neće prikazati.

Upute za uređivanje stranke možete pronaći na ovom linku.

U ovoj uputi