Kako unijeti ulazni račun s različitim stopama PDV-a?

Ako na ulaznom računu želimo unijeti stavke s različitim stopama PDV-a, u tom je slučaju potrebno unijeti račun s više rashoda - svaki s odgovarajućom stopom. 

Primjerice, ako je račun s porezom 25% i 13%, potrebno je unijeti dva rashoda.


Ako nemate unesen rashod s odgovarajućom stopom, možete ga unijeti kroz "Šifrarnik > Rashodi" ili ga dodati direktno iz ulaznog računa klikom na ikonu plusa kraj polja za odabir rashoda.

Kod unosa prvog rashoda potrebno je ispraviti iznos osnovice budući da ga program predloži prema iznosu računa iz zaglavlja. Rashod je potrebno spremiti klikom na Sačuvaj red.

Kod odabira drugog rashoda, program sam predloži iznos osnovice i PDV-a sukladno razlici između dodanog rashoda i ukupnog iznosa računa. Klikom na Sačuvaj red pa Potvrdi pripremi se račun s različitim iznosima poreza.

Ako želimo unijeti više stavki, moguće je dodati i više rashoda s odgovarajućom stopom, samo je u tom slučaju potrebno ispraviti iznose osnovica.

U ovoj uputi