Prigodna nagrada

Prigodnu nagradu u programu je moguće isplatiti na 2 načina:

  • kao samostalnu vrstu obračuna 
  • odabirom pojedine vrste isplate na djelatniku

Isplata prigodne nagrade kao samostalne vrste obračuna

U modulu Plaće > Obračun plaća > Nova Plaća možemo obračunati prigodnu nagradu odabirom odgovarajuće vrste obračuna plaće:

  • Prigodna nagrada - Božićnica
  • Prigodna nagrada - Uskrsnica
  • Prigodna nagrada - Regres

Odabirom pojedine vrste obračuna možemo urediti opis i definirati iznos prigodne nagrade.

Klikom na Spremi pa Naprijed, na drugom koraku obračuna prigodna nagrada obračunat će se u upisanom iznosu za sve djelatnike.

Isplata prigodne nagrade preko pojedine vrste isplate

Ako prigodnu nagradu ne želimo isplatiti svim djelatnicima ili se iznos nagrade razlikuje od djelatnika do djelatnika, onda prigodnu nagradu možemo obračunati  dodavanjem vrste isplate na svakom pojedinom djelatniku. Ako je riječ o neoporezivim vrstama isplate, možemo odabrati vrstu isplate Božićnica, Uskrsnica ili Regres, a ako je riječ o oporezivom iznosu isplate, u tom slučaju biramo Prigodna nagrada - oporezivo.

Nakon odabira vrste isplate, u polje Iznos upisujemo iznos nagrade koji ćemo isplatiti tom djelatniku, a u polje Opis možemo unijeti naziv prigodne nagrade, a taj će se naziv prikazati i na isplatnoj listi. 

Evidencija u JOPPD obrazac i nalozi za plaćanje

Neovisno o načinu isplate prigodne nagrade, za neoporezivi iznos nagrade u JOPPD obrazac upisat će se šifra 22 i pripremit će se odvojeni platni nalozi - za božićnicu i uskrsnicu nalog za plaćanje s pozivom na broj -270, a za regres s pozivom na broj -260.

Ukoliko djelatnik ima zaštićeni račun, ta će se vrsta isplate u cijelosti isplatiti na zaštićeni račun.

Za kontrolu isplaćenog neoporezivog iznosa u godini za prigodnu nagradu, program provjerava iznose na sve 3 vrste isplate i automatski napravi raspodjelu oporezive i neoporezive isplate. U tom se slučaju za oporezivi dio iznosa pripremi platni nalog s pozivom na broj -699.
Ako, uz to, djelatnik ima zaštićeni račun, iznos koji može ići na zaštićeni račun podijelit će se kao redovna plaća sukladno upisanom postotku na postavkama djelatnika i za taj će se iznos pripremiti platni nalog s pozivom na broj -690. 

Napomena: Ako ste u prethodnim obračunima plaće u programu prilikom isplate prigodne nagrade odabrali neku drugu vrstu isplate (koja nije imala naziv Prigodna nagrada), potrebno je da prilikom prvog obračuna nagrade na gore opisane načine pripazite na to što ste već isplatili neoporezivo te sukladno tome uskladite obračun kako ne bi došlo do krive raspodjele oporezive i neoporezive isplate.

Podatke o obračunatim plaćama djelatnika za određeno razdoblje možete pregledavati u modulu Plaće > Obračun plaća preko funkcionalnosti Stavke obračuna. OVDJE možete pročitati više o toj funkcionalnosti.

U ovoj uputi