Prigodna nagrada

Prilikom obračuna plaće, na prvom koraku obračuna plaće postoji mogućnost unosa iznosa Prigodne nagrade. Ta prigodna nagrada prikazat će se kao vrsta isplate kod svih zaposlenika.

Ako je iznos prigodne nagrade veći od propisane neoporezive osnovice, program će sam rasporediti dio koji je neoporeziv i koji je oporeziv. Isto tako, ako smo u prošlim mjesecima već isplatili jedan dio neoporezive propisane prigodne nagrade, onda će program napraviti podjelu na neoporeziv i oporeziv dio sukladno tome što je već isplaćeno. 

Odabirom Plaće > Obračun plaća > Novo možemo obračunati novu plaću. Klikom na Uredi možemo napraviti poseban obračun plaće samo za prigodnu nagradu gdje odaberemo da je Vrsta obračuna plaće Prigodna nagrada.
Pod Poziv na broj odaberemo radi li se o božićnici, uskrsnici ili regresu. Sukladno odabranom pozivu na broj, pripremit će nam se i nalozi za plaćanje.
Pod Opis možemo upisati o kojoj vrsti prigodne nagrade se radi, a pod Prigodna nagrada radniku upisujemo iznos koji ćemo isplatiti radnicima. 

 
Prigodnu nagradu radnicima možemo isplatiti i s redovnom plaćom gdje pod Prigodna nagradu radniku možemo pod Opis upisati vrstu prigodne nagrade koju isplaćujemo (božićnica, uskrsnica, regres) te upisujemo iznos koji ćemo isplatiti radnicima. Mogućnost odabira poziva na broj u ovom slučaju ne postoji jer se prilikom isplate prigodne nagrade s redovnom plaćom pripreme nalozi za plaćanje sa pozivom na broj -100 kako je i poziv na broj kod isplate neto plaće.


Ako prigodnu nagradu ne želimo isplatiti svim djelatnicima ili se iznos nagrade razlikuje od djelatnika do djelatnika, onda možemo obračunati prigodnu nagradu pod Vrstu isplate kod svakog pojedinog djelatnika gdje se odabere Prigodna nagrada - neoporezivo i Prigodna nagrada - oporezivo.

Ovisno o tome koju vrstu prigodne nagrade smo odabrali, program će nam napraviti obračun. Pod Opis možemo unijeti naziv prigodne nagrade koju isplaćujemo djelatniku te će se to prikazati i na Isplatnoj listi. Pod Iznos upisujemo iznos nagrade koji ćemo isplatiti tom djelatniku.

 


Napomena: Ako ste u prethodnim obračunima plaće u programu prilikom isplate prigodne nagrade odabrali neku drugu vrstu isplate (koja nije imala naziv Prigodna nagrada), potrebno je da prilikom prvog obračuna nagrade na gore opisane načine pripazite na to što ste već isplatili neoporezivo te sukladno tome uskladite obračun kako ne bi došlo do krive raspodjele oporezive i neoporezive isplate.

U ovoj uputi