Postavke organizacije

U postavkama organizacije zapisani su opći podaci o organizaciji i podaci za uređivanje postavki za pojedinačne module. Početne podatke uredimo kod otvaranja nove organizacije.

U postavkama organizacije možemo:

 • Uređivati opće podatke o organizaciji.
 • Uređivati podatke za uređenje postavki za pojedinačne module (zalihe, izlazni računi).

Postavke organizacije možemo uređivati u samom programu klikom na Postavke organizacije  odabirom Organizacija i klikom na Uredi.


 Podaci na koje posebno morate obratiti pozornost:

 • vrsta organizacije (tvrtka, obrtnik ili neprofitna organizacija),
 • odabir kontnog plana (RIF ili RRIF) - više o odabiru kontnog plana možete pročitati OVDJE
 • godina početka poslovanja u Minimaxu (godina kojom se započinje rad u programu).

Opći podaci

Ako smo organizaciju potražili u javnoj bazi (preko naziva ili OIB-a), tada se većina podataka automatski prepisala u donja polja iz baze Croatia Biz. Podatke je obvezno provjeriti i dopuniti.

Ako organizaciju nismo prepisali iz javne baze, tada je podatke potrebno unijeti ručno (podaci označeni sa zvjezdicom su obvezni).

 1. Mogućnost da odaberemo Vrstu organizacije imamo samo kod prvog uređivanja (utječe na odabir kontnog plana, automatska konta, pravilan obračun plaća i doprinosa, kao i na godišnje obrade).
  • PAŽNJA: nakon prvog spremanja postavki, Vrsta organizacije ne može se naknadno promijeniti jer se na temelju tog odabira prepiše kontni plan i pripreme druge postavke!
 2. Unesemo (skraćeni) Naziv organizacije (taj podatak prikazivat će se na prozorima programa, ispisima, obrascima, kao nalogodavatelj u platnim nalozima koje pripreme pojedini moduli).
 3.  Unesemo Adresu (ulica i kućni broj) organizacije (taj je podatak sastavni dio adrese).
 4. Iz popisa odaberemo Državu organizacije.
 5. Iz popisa odaberemo Poštu (poštanski broj i mjesto) organizacije (taj podatak je sastavni dio adrese).
 6. Unesemo Matični broj (taj se podatak koristi na svim dokumentima koji ga zahtijevaju).
 7. Unesemo OIB (taj se podatak koristi na svim dokumentima koji ga zahtijevaju).
 8. Iz padajućeg izbornika odaberemo Djelatnost (taj se podatak koristi na svim dokumentima koji ga zahtijevaju).
 9. Unesemo Početak poslovanja u sustavu Minimax (taj podatak određuje donju granicu datuma poslovnih događaja koje obrađujemo u Minimaxu).
 10. Unesemo Datum početka poslovanja organizacije (taj se podatak koristi na svim dokumentima koji ga zahtijevaju).
 11. Unesemo Mjesto za dokumente (taj se podatak koristi na svim dokumentima koji ga zahtijevaju).
 12. Iz popisa odaberemo Poreznu upravu.
 13. Upišemo Broj obveze HZZO (podatak s tiskanice T1 - koristi se kod izrade Potvrde o plaći).
 14. Iz padajućeg izbornika odaberemo Općinu sjedišta.

PDV

Ako smo kod otvaranja organizacije uključili kvačicu u polju "Obveznik poreza na dodanu vrijednost", u dijelu "PDV" unesemo identifikacijski broj - OIB (taj se podatak koristi na svim dokumentima koji ga zahtijevaju). Za domaće stranke unosi se bez oznake države HR.

Uređivanje postavki PDV-a moguće je klikom na Postavke organizacije > Razdoblja za PDV.

Računi

Ako kod aktivacije modula Izlazni računi nismo definirali postavke ili ih želimo promijeniti, na ovom mjestu možemo definirati:

 • dane za dospijeće i 
 • od kojeg se datuma računa dospijeće
  • ako naknadno na postavkama organizacije uredimo podatke za predlaganje dana za dospijeće, predlaganje će se odnositi na stranke koje su u šifrarnik unesene nakon promjene 

Na ovom mjestu možemo odrediti i želimo li:

Ovdje je također moguće upisati datum od kojeg se poštuje predujam.

e-Dokumenti

Ako ćemo iz Minimaxa slati e-dokumente, u dijelu e-dokumenti odaberemo posrednika za slanje (Moj eRačun, Pondi, FINA) i upišemo korisničko ime i lozinku, odnosno za FINU uvezemo certifikat. Detaljnije o početnim postavkama za slanje e-računa pročitajte OVDJE.

Kod odabira posrednika Moj eRačun moguće je definirati i pripremanje e-otpremnice. Više o izdanoj e-otpremnici pročitajte OVDJE.

Zalihe

Ako kod aktivacije modula Zalihe nismo definirali postavke ili ih želimo promijeniti, ovdje možemo definirati želimo li:

Ostalo

U ovom dijelu imamo mogućnost uključiti funkcionalnost za uzastopno numeriranje šifriranja artikala te za unos serijskih brojeva na artiklima. Više o šifrarniku artikala pogledajte OVDJE.

Postavke za uređivanje pojedinih modula koji se prikazuju prilikom aktivacije modula (izlazni računi, zalihe, osnovna sredstva) prikažu se na postavkama organizacije ako su pojedini moduli aktivirani i na ovom ih je mjestu moguće naknadno urediti.

U ovoj uputi