E-računi – preuzimanje PDF dokumenta pri uvozu e-računa

Kod uvoza e-računa do sada se u program uvezla samo xml datoteka računa. Budući da je za potpuno knjiženje računa potreban PDF računa, kod uvoza e-računa sada se uz xml datoteku preuzme i pdf računa.

U ovoj uputi