Kako naknadno promijeniti podatke na računu?

Ne možemo otkazati:

  • račune koji su uključeni u potvrđeni obračun PDV-a (ako ne mijenjamo obračunske podatke za PDV, možemo otkazati obračun PDV-a, popraviti račun i zatim ponovno potvrdimo Obračun PDV-a),
  • račune iz prošlih poslovnih godina,
  • gotovinske račune.

Ako na potvrđenom izlaznom računu želimo popraviti podatke (klijent, datumi, tekst za ispis, artikli...) račun najprije moramo otkazati klikom na gumb Otkazivanje ispostavljanja.


Nakon otkazivanja računa, svi zapisi u temeljnici i knjigama PDV-a se obrišu i nakon ponovnog izdavanja zapišu se s novim podacima. Broj računa ostaje isti. Odaberemo U redu.

Nakon otkazivanja računa, račun dobije status Predložak izlaznog računa i prikaže se tipka Uredi. Možemo ispravljati sve podatke kao da unosimo novi račun.


Račun ispravimo i potvrdimo, a klikom na Ispostavi, opet se pripremi temeljnica i zapis u poreznu evidenciju (ako je to potrebno).

U ovoj uputi