Porez na potrošnju

Articles

Porez na potrošnju - unos
Izračun poreza na potrošnju moguć je prilikom unosa dnevnog utrška u program Minimax. Potvrdom dnevnog utrška pripremiti će se knjiženje konto obveze za porez na potrošnju.
Obračun poreza na potrošnju
Sukladno podacima o porezu na potrošnju koje smo unosili preko izlaznih računa i utržaka možemo formirati PP-MI-PO obrazac za određeno razdoblje.