Primanje e-računa u Minimax

Za automatsko zaprimanje e-računa u Minimax do sada je vrijedilo da automatsko učitavanje funkcionira samo ako račun ne preuzmemo preko maila niti preko portala.

To smo doradili i sada će program provjeravati sve e-račune, neovisno o statusu i, ako nisu preneseni, prenijet će ih u pretinac za dokumente.

Više o primanju e-računa možete pročitati OVDJE.

U ovoj uputi