Osnovna sredstva - knjiženje nabave osobnog automobila

Kod knjiženja nabave osobnog autombila, potrebno je prilagoditi postavke rashoda i definirati konto i postotak podjele kako bi se ispravno obračunali priznati i nepriznati troškovi te odbio ispravan postotak PDV-a.

Na temeljnici računa knjiženja se pripreme sukladno postavkama rashoda, no na temeljnici Prvi put u upotrebu program kod prijenosa nabavne vrijednosti s konta u pripremi nije uzimao u obzir postavke rashoda i pripremilo se knjiženje na 0373 na ukupni iznos (0373+0330) čime je na kontu 0330 ostao saldo.

Navedeno je s instalacijom ove verzije ispravljeno i sada se i na temeljnici stavljanja u upotrebu pripreme knjiženja sukladno postavkama rashoda, odnosno i knjiženje na konto podjele.

Ako ste unosili račune za nabavu osobnih automobila predlažemo da provjerite knjiženja, odnosno saldo na kontu podjele i prema potrebi napravite ispravak.

U ovoj uputi