Kod ispisa otvorenih stavaka na popisu se nalaze i zatvorene stavke

Kod ispisa otvorenih stavaka na popisu se nalaze i zatvorene stavke.

  • kod ispisa otvorenih stavaka (Poslovanje > Otvorene stavke > Ispis) u postavkama postoji mogućnost odabira koji podaci će biti na ispisu. Jedna od mogućnosti je da se prikažu i zatvorene stavke.
  • u slučaju da na ispisu ne želite imati tu mogućnost ona ne smije biti označena kvačicom.
U ovoj uputi