Slanje isplatnih listi djelatnicima putem e-pošte

Isplatne liste djelatnicima možemo poslati putem e-pošte. Budući da je riječ o osjetljivim podacima, dokument se pošalje u zaštićenom pdf dokumentu koji primatelj može otvoriti upisivanjem lozinke. Kao lozinku možemo definirati datum rođenja, OIB ili neku drugu lozinku koju ručno unesemo.

Mail adresu djelatnika definiramo u šifrarniku djelatnika ili kod slanja isplatnih listi na obračunu plaće.

Slanje isplatnih listi putem e-pošte

 1. U modulu Plaće > Obračun plaća formiramo i zaključimo obračun plaće.
 2. Na zaključenom obračunu kliknemo na Pošalji isplatne liste e-poštom.
 3. Program prikaže popis djelatnika koji su uključeni na obračun plaće.
  • Također se prikažu i polja za e-poštu i lozinku koja možemo urediti ako želimo.
 4. Uključivanjem kvačice na početku retka označimo djelatnike kojima želimo isplatne liste poslati putem e-pošte.
 5. Klikom na Naprijed prikaže se popis odabranih djelatnika.
 6. Na četvrtom koraku unosimo sadržaj maila i možemo definirati datum slanja isplatnih listi.
  • Program predlaže sistemski datum (današnji) i ako ostane odabran taj datum, platne će liste biti poslane izvođenjem koraka masovnih obrada, odnosno odmah. U suprotnom će se poslati na drugi, upisani datum.
 7. Klikom na Izvrši isplatne se liste pošalju na mail adrese djelatnika ako je datum slanja isti kao sistemski ili se pripreme za slanje u izlaznim dokumentima pretinca za dokumente.
  • Ako se isplatne liste šalju odmah, na zadnjem koraku prikaže se izvještaj o slanju.
  • Ako se definira da se isplatne liste šalju na određeni datum, datoteke se pripreme za slanje u pretincu za dokumente.
   • Moguće ih je pregledati klikom na Pretinac za dokumente > Izlazni dokumenti ili klikom na obračun plaća iz kojeg je slanje definirano pa klikom na Isplatne liste nisu još poslane.

Isplatne liste nisu još poslane

Dok isplatne liste nisu poslane, na obračunu plaće prikaže se obavijest. 

Klikom na to polje program nas preusmjeri u izlazne dokumente pretinca gdje je dokumente moguće obrađivati i pratiti status pojedinog dokumenta.

Dok liste još nisu poslane, klikom na status možemo provjeriti postavke slanja dokumenta koje smo definirali prilikom slanja i urediti naslov i sadržaj e-pošte ako želimo.

Vrijeme slanja nije moguće prilagoditi, sistemski je definirano slanje na upisani datum u 10:00.

Ako želimo, dokumente u pretincu možemo ručno poslati i prije definiranog datuma i vremena slanja tako da uključimo kvačicu na početku reda i kliknemo Pošalji.

U tom se slučaju isplatne liste neće poslati na definirani datum jer smo ih poslali ručno i na obračunu plaće prikazat će informacija o broju poslanih isplatnih listi (one koje smo ručno poslali) i neposlanih (koje će biti poslane na upisani datum.

Isto tako, ako ne želimo da se isplatne liste pošalju na definirani datum, možemo otkazati slanje isplatnih listi.

Otkazivanje slanja isplatnih listi

Na obračunu plaća za koji smo definirali datum slanja klikom na Otkaži slanje isplatnih listi poništit će se formirana akcija slanja isplatnih listi i one će se obrisati iz pretinca za dokumente

Klikom na Pošalji isplatne liste e-poštom moguće je ponovno definirati datum slanja.

Druga opcija je da zapise u pretincu za dokumente označimo kao obrađene i time se isplatne liste neće poslati na datum definiran za slanje.
Ako se predomislimo, obrađeni dokument možemo naknadno označiti i poslati. U tom je slučaju u pretincu za dokumente potrebno kliknuti prikaži obrađene kako bi nam se zapis prikazao u pretincu i kako bismo ga mogli obraditi, tj poslati isplatne liste.


U ovoj uputi